Złożenie kwiatów pod tablicą "Pamięci obywateli ziemi dobrzyńskiej pomordowanych przez NKWD w Rosji Sowieckiej w 1940 roku w Katyniu i innych miejscach kaźni".