pomoc
Miejskie Centrum Kultury w Lipnie

Turniej Słowa 2021 'Dzieci mają głos"


26 maja 2021 r

Miejskie Centrum Kuturalne w Lipnie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Turnieju Słowa 2021 "DZIECI MAJĄ GŁOS", Głównym organizatorem wydarzenia skierowanego do uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Eliminacje regionale na naszym terenie organizować będzie Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie.

Termin eliminacji: 26 maja 2021 r.,

Godzina rozpoczęcia eliminacji: 10:00,

Miejsce eliminacjji: kino Nawojka w Lipnie, ul. Mickiewicza 33.

Turniej obejmuje dwie formy artystycznego wyrazu:

A - Turniej Recytatorski

B - Turniej Ilustratorski

 Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa