Spektakl teatralny pozwala doprowadzić twórczy proces do kulminacyjnego momentu pokazu i konfrontacji z widownią ma ogromną siłę terapeutyczną. W perspektywie rozwoju dziecka, jest tym ona większa, im większy będzie jego osobisty wkład w tworzenie dzieła artystycznego. Każdy uczestnik działań artystycznych ma silną potrzebę podsumowania i prezentacji wypracowanego dorobku, zakończenia ćwiczeń i prób odpowiednią formą prezentacji, “Dzieciaki-Przedszkolaki” to przegląd, gdzie mają szanse zaprezentować swoją twórczość artystyczną dzieci w wieku przedszkolnym. Przegląd jest także okazją do wymiany doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi oraz promowania wszelkiego rodzaju dziecięcej twórczości artystycznej. Zapraszamy do udziału pedagogów, animatorów i opiekunów dziecięcych grup artystycznych z naszego miasta.W konkursie mogą wziąć udział zespoły, które przesłały kartę zgłoszeniową na adres Miejskiego Centrum Kulturalnego: ul. Piłsudskiego 22 Lipno 87 -600, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2018r. Przegląd odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. w kinie „Nawojka” w Lipnie o godz. 9:00. 

Regulamin i kart zgłoszeniowe