DKF 23.02.2018 r. - spotkanie z Wojciechem Kupczykiem