pomoc
Miejskie Centrum Kultury w Lipnie

EDUKACJA KULTURALNA

Miejskie Centrum Kulturalne inicjuje działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. Czyni to poprzez optymalne wykorzystanie posiadanej bazy lokalowej i w oparciu o dostępny sprzęt. Mieszkańcom miasta i regionu stwarza możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych zajęciach. Nad ich przebiegiem czuwa wykwalifikowana kadra instruktorska.

Nasza instytucja prowadzi wszechstronną działalność kulturalną, kierując do odbiorców różnorodną ofertę. W placówce działają bowiem zespoły muzyczne, taneczne, teatry amatorskie, grupy plastyczne, kluby i koła zainteresowań.

Bogata oferta zajęć zachęca różne grupy wiekowe do aktywnego uczestnictwa w kulturze, gdyż staje się inspiracją do tworzenia amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego. Przynależność do sekcji działających w Miejskim Centrum Kulturalnym sprzyja integracji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Nasz cel to organizacja zajęć stałych i warsztatowych, łączących aktywny wypoczynek, rozwój umiejętności oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej. Staramy się edukować poprzez sztukę. Rezultaty wspólnej pracy widać na co dzień, a osiągnięcia naszych podopiecznych znane są w całym województwie.