pomoc
Miejskie Centrum Kultury w Lipnie

Dzieło Roku Dzieci i Młodziezy - warsztaty artystyczne: rzeźba