KINOSZKOŁA: ILE MOGĘ ZROBIĆ DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA? O POŚWIĘCENIU.