KINOSZKOŁA: O ODPOWIEDZIALNOŚCI I SZACUNKU WOBEC ZWIERZĄT.