Zakończenie zajęć sezonu 2017/18 sekcji MCK Kid Fun Fits w kinie Nawojka