100. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę - uroczystości miejskie


11 listopada 2018 r

11. listopada obchodzimy święto narodowe Polski- Święto Niepodległości. W 1918 roku nasza Ojczyzna po 123 latach niewoli odzyskała wolność. To był pierwszy moment, gdy Polacy po wielu latach politycznej pustki poczuli się obywatelami w swoim wolnym kraju. Jednak Polskę czekało jeszcze wiele ciężkich momentów m.in. wojna z bolszewikami, II wojna światowa i zależność od Związku Radzieckiego. Droga do pełnej niezależności i demokracji była jeszcze długa i znaczona ofiarami wojen i prześladowań politycznych. Prawdziwą wolność odzyskaliśmy dopiero w 1989 roku. Czasy nam współczesne to dalszy proces tworzenia demokracji oraz dążenie do integracji z Europą, co stawia przed nami nowe wyzwania, których wspólnie musimy się podjąć.