Wieczornica upamiętniająca nauczycieli z powiatu lipnowskiego - ofiary II wojny światowej


17 października 2019 r

"Memory 39 - 45" Stowarzyszenie Rodzin Nauczycieli pomordowanych w Dachau i innych obozach koncentracyjnych oraz dyrekcja MCK serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu, które ma na celu oddanie hołdu i przypomnienie postaci nauczycieli pomordowanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej.