UWAGA!

W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM WAKACYJNYMI POKAZAMI FILMÓW DLA DZIECI INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA KIN W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE WYDANYMI PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY PRZESTRZEGANE BĘDZIE OGRANICZENIE LICZBY WIDZÓW W KINIE.

Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:

  1. zakrywania ust i nosa przez widzów;
  2. udostępnienia przez kino widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;
  3. obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
  1. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  2. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jednocześnie  informujemy, że na film „Paskudy” w środę o godz. 11.30 zapraszamy dzieci od 7 roku życia. Młodsze dzieci  mogą skorzystać z bezpłatnego przedstawienia, które odbędzie się w Kinie Nawojka w piątek 17.07.2020 roku o godz. 12:00. Przed seansem i przed spektaklem rozdawane będą w kinie bezpłatne wejściówki zgodnie z dopuszczalną liczbą miejsc  na sali.

Liczymy na Państwa zrozumienie.