pomoc
Miejskie Centrum Kultury w Lipnie

Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie ogłasza, iż konkurs na stanowisko głównego księgowego w MCK w Lipnie został rozstrzygnięty w dniu 30 stycznia b.r.. Po dokonaniu weryfikacji kandydatury p. Emilii Karbowskiej jej aplikacja uzyskała akceptację Komisji Rekrutacyjnej. Tym samym została ona zatrudniona na stanowisko głównego księgowego w MCK w Lipnie od dnia 1 lutego 2019 r.

Protokół Komisji Rekrutacyjnej