Więcej informacji i opis wszystkich filmów na stronie www.kinoszkola.pl

W lipnowskim kinie „Nawojka” realizowany jest projekt KinoSzkoła, który we wrześniu 2014 r. otrzymał najważniejszą nagrodę filmową w Polsce przyznawaną przez PISF w kategorii Edukacja Młodego Widza.

 • Ogólnopolski Program Edukacji Medialnej dla uczniów wszystkich poziomów kształcenia

 • główne założenie – modelowanie postaw i wrażliwości młodych widzów poprzez kontakt z dziełami filmowymi

 • bazujący na podstawach programowych (j. polski, historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, szkolne programy wychowawcze)

 • polecany szczególnie wychowawcom

Jak wyglądają zajęcia?

 • Uczniowie przychodzą do kina z nauczycielami, biorą udział w prelekcji oraz seansie, a na lekcjach wychowawczych lub innych przedmiotach mogą uczestniczyć w zajęciach zainspirowanych zagadnieniami poruszonymi w filmie

Koordynator w kinie przekazuje materiały dydaktyczne (pressbook i pełne scenariusze zajęć pofilmowych) dla nauczycieli.

Korzyści przyłączenia się do programu KinoSzkoła:

 • możliwość zapoznania uczniów z mądrym, wartościowym kinem w atrakcyjnej formie

 • dla nauczycieli: pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawcej (profesjonalne materiały dydaktyczne, wzbogacenie szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego)

 • Dzięki starannie dobranym filmom promujemy również ideały, które przyświecają wspólnocie europejskiej: tolerancji, wolności, pokoju, solidarności, poszanowania praw człowieka, a zwłaszcza praw dziecka. Od czterech lat partnerem projektu KinoSzkoła w Lipnie jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct z siedzibą w Toruniu.

Realizując edukację filmową mamy na uwadze zdobycie przez uczniów następujących umiejętności:

 • umiejętność analizy i krytycznego odbioru filmu (stąd różnorodność proponowanych tytułów i znaczny procent filmów europejskich jako alternatywa wobec hollywoodzkich produkcji)

 • podejmowanie rozmowy o filmie z użyciem stosownego słownictwa (charakteryzacja, efekty specjalne, scenografia itp.)

 • doskonalenie umiejętności wyrażania opinii i prowadzenia dyskusji nad problemem podjętym przez obraz filmowy (np. tolerancja, przyjaźń, funkcjonowanie w grupie, odwaga, marzenia, przemoc rówieśnicza, prawdomówność, płeć w kulturze, odpowiedzialność, radzenie sobie ze stresem, dojrzewanie, mała ojczyzna)

 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwijania inteligencji emocjonalnej

 • wzbudzenie ciekawości poznawczej (np. film jako punkt wyjścia do poszerzenia wiedzy o kraju, w którym powstał)

 • poszerzanie horyzontów myślowych i pogłębianie wrażliwości
  (film jako źródło wiedzy o niepokojących zjawiskach we współczesnym świecie).

Koordynatorka i prelegentka w Lipnie: Monika Głowacka, tel. 606 760 242