pomoc
Miejskie Centrum Kultury w Lipnie

Breakdance

Zajęcia Break Dance w MCK prowadzi członek grupy Bad Company – instruktor Kamil Kostrzewski. Na zajęcia uczęszcza około 35 osób podzielonych na grupy wiekowe. Młodzież poznaje teorię tańca oraz podstawy gimnastyki. Uczy się dyscypliny i systematyczności poprzez zabawę muzyką oraz przyjazną atmosferę w zespole. Instruktor równoważy predyspozycje fizyczne poprzez naukę fundamentów b-boying-u, dbając o podstawowe zasady bezpieczeństwa. Juniorzy prezentują posiadany poziom umiejętności tanecznych na imprezach kulturalnych i konkursach. Lipnowska grupa Bad Company działa od 2000 roku, ma na swoim koncie liczne nagrody zdobyte na turniejach polskich i zagranicznych.